Vitrual TAU: פדגוגיה דיגיטלית

ד״ר טל סופר, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב מסבירה על יחידת הפדגוגיה הדיגיטלית באוניברסיטה Vitrual TAU ועל תרומתה לפיתוח ההוראה הדיגיטלית.