Crossing the Divide

במוסדות להשכלה גבוהה יש לעיתים רבות היררכיה מובנית בין הסגל האקדמי לסגל המנהלי וכתוצאה מכך נוצרות נקודות מבט שונות ומתפתחים מתחים. פרויקט שפותח באוניבסיטת ג'ורגטאון מנסה לשפר את מערכת היחסים בין הסגל האקדמי לסגל המנהלי תוך התמקדות במטרה המשותפת: רווחת הסטודנטים.

במוסדות להשכלה גבוהה יש לעיתים רבות מתח בין הסגל האקדמי לסגל המנהלי שמשפיע על ההתנהלות ולעיתים מגיע עד עוינות. בין הסגלים השונים יש הבדלים בגישה ובתנאים אבל כולם חולקים מטרה משותפת: קידום הסטודנטים והפקולטה/היחידה. כדי להתמודד עם הפערים בין הסגלים בעזרת ההתגייסות למטרה המשותפת פיתחו באוניברסיטה ג'ורג'טאון את פרויקט אנגלהארד שנועד לחבר בין הסגלים לטובת רווחת הסטודנטים.

חברי הסגל המנהלי שעוסקים בתמיכה ברווחת הסטודנטים חברו לחברי הסגל האקדמי לטובת הפרויקט שמטרתו להרחיב את המעורבות של הסטודנטים ושל עובדים מהסגלים השונים. חברי הסגל האקדמי פיתחו קורסים שמעודדים את הסטודנטים לדיאלוג פתוח ותורמים להבנה שלהם בנוגע לאתגרים העומדים מולם בדגש על רווחה נפשית. חברי הסגל המנהלי הצטרפו לשיעורים וזכו להכיר את הסטודנטים לעומק.

במסגרת הפרויקט פותחו קורסים שעוזרים להציף התמודדות אישיות כחלק מחומר הלימוד וכך התפתחה אווירה של פתיחות וקהילה בין הסגלים השונים והסטודנטים. הפרויקט גם מפגיש את הסגלים לדיונים קהילתיים ויוצר פלטפורמה מתמשכת לשיתוף פעולה. באוניברסיטה בחרו לפתוח את השיעורים הנכללים בפרויקט לכל הקמפוס ובכך הגדילו את פוטנציאל שיתוף הפעולה תוך ביסוס מערך לעידודו.

למאמר המלא