Improving the Curriculum

תפקיד הדיקן.ית כולל גם האחריות על תוכניות הלימוד בפקולטה. השאלה כיצד משפרים את תוכנית הלימוד ואת חווית הלמידה בפקולטה, היא שאלה מורכבת הדורשת חשיבה מקדימה ותהליך הכנה שנועד להגדיל את שיתוף הפעולה של הסגל האקדמי וסגל ההוראה. במאמר שפורסם באתר Academic-leader הובהרו שאלות המפתח שדיקנים.ות צריכים לשאול את עצמם כחלק מתהליך השינוי.

מה הן השאלות המרכזיות שדקנים.יות צריכים לשאול את עצמם בנוגע לתוכנית הלימוד בפקולטה, אם ברצונם להבטיח את חווית הלמידה המוצלחת ביותר לסטודנטים מבלי להתפשר על הסטנדרטים האקדמיים. במאמר שכתבה Laura G. McGee מוצגות שלוש שאלות מרכזיות:

  1. האם הפקולטה תומכת בסטודנטים במהלך הלימודים ועד להשלמת התואר בהצלחה?

חשוב לבחון את הנתונים כמו מספר הבוגרים בכל שנה, מספר תוכניות הלימוד ותוכניות התמיכה בלומדים שמציעה הפקולטה. נתחו את המגמות לאורך מספר שנים ובחנו אילו גורמים יכולים להשפיע על התוצאות, ברמת הפקולטה, כמו גם גורמים חיצוניים.

על סמך התוצאות בחנו מה הם נקודות החולשה של תוכנית הלימודים ומדוע הסטודנטים שלא סיימו את לימודיהם לא הצליחו לעמוד בדרישות. על סמך המידע נסו להסיק מסקנות בנוגע למחסומים המונעים מן הסטודנטים להשלים את התואר וכיצד יכולה הפקולטה לעזור בעניין.

  1. איך מושכים סטודנטים לפקולטה?

ערכו סקר בין הסטודנטים כדי להבין מדוע בחרו ללמוד בפקולטה ומה היו הסיבות להרשמה.

העריכו את תהליך שיבוץ הסטודנטים ואת החשיפה למתעניינים.

ערכו בדיקה של חומרים שיווקיים המוצעים ובקשו משוב ממשרדי הקבלה או הייעוץ במוסד כדי להבין כיצד לשפר את התקשורת עם סטודנטים פוטנציאליים.

שלב את הסגל בדיון על הכלים לעידוד הרשמת סטודנטים ועודד אותם לחשוב על אסטרטגיות גיוס יצירתיות.

  1. כיצד תוכנית הלימוד המוצעת מכינה את הבוגרים לקריירה מצליחה?

חשיבות הכנת הבוגרים לקריירה מצליחה רלוונטית במיוחד בפקולטות בתחומים כמו מדעי הרוח. סטודנטים כיום מפקפקים בערך של השכלה גבוהה וכדי להתמודד עם תפיסה זו חשוב שאנשי הסגל והדיקנים ייקחו אחריות על תוצרי הלמידה ותרומתה לקריירה העתידית של הסטודנט.

המאמר מציע לשלב קורס הכנה לקריירה כחלק מתוכנית הלימוד. קורס זה יכלול כלים לזיהוי משרות פנויות, כתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה. קורס שכזה יכול לתרום לסטודנטים וירתום אותם להשקעה בהשלמת התואר. על ידי שילוב הכנה לקריירה בחוויית הלמידה הכוללת, הבוגרים יכולים לצאת לשוק העבודה עם תחושת ביטחון ומסוגלות שיתרמו להתנעת השתלבות שלהם בשוק העבודה.

למאמר המלא