תרגיל ויניאטות – מבינים את הדפוסים האוטומטיים בהתמודדות עם מצבי קונפליקט

תרגיל הויניאטות נועד להבהיר לכל משתתף.ת מה הם הדפוסים והאוטומטיים והאינטואיטיביים שלו.ה. כיוון שדפוסים אלו משפיעים על התנהלותנו במצבים של קונפליקט יש חשיבות להבינם תוך הבנת האופן שבו הם מפעילים אותנו.

 

התרגיל נועד לשימוש עצמי ומומלץ לקיימו כחלק מדיון בקונפליקט משמעותי או כחלק מעיסוק בקידום גיוון והכלה ברמות השונות של מערכת ההשכלה הגבוהה.

תרגיל ויניאטות - אקדמיה בחברה מקוטבת