Practical Advice for Managing Conflict in Academia

כיצד מתמודדים עם קונפליקטים באקדמיה? דיויד ראש (Rasch) מאוניברסיטת סטנפורד המתמחה בנושא נותן במאמר בשלושה חלקים מספר עצות לניהול מוצלח של קונפליקטים בתרבות הארגונית האקדמית.