קלפי קונפליקט – כלי להתמודדות עם מצבי קונפליקט באקדמיה

מערכת קלפי הקונפליקט פותחה על ידי צוות מובילים באקדמיה כדי להציג נקודות מבט מגוונות בדיון על הנושא. הנחת המוצא לפיתוח הקלפים היא שבשביל לפתור קונפליקטים או לעודד שונות וגיוון, חשוב להבין את נקודת המבט של האחר תוך שאילת שאלות מבהירות ומקדמות.

— 1 —

הקלפים נועדו לעזור למוביל.ה באקדמיה בהתמודדות עם מצבי קונפליקט או לצורך קידום גיוון ושונות במוסדות להשכלה גבוהה. מטרת הקלפים ליצור שפה משותפת ומערכת מושגית מוסכמת כבסיס לדיון. באמצעות הקלפים ניתן להגדיר את גבולות השיחה ולהבהיר כיצד לקיים דיון מכבד.

בקלפים מוצגים שישה מושגים ולכל מושג נוסחו שלוש שאלות עבודה. כל מושג והקלפים השייכים לו מרכיבים סדרה המובדלת בצבע. את הקלפים אפשר לחלק לקבוצות דיון. חפיסה לכל קבוצה. על המשתתפים.ות לבחור קלף, לבחון אותו ביחס למושג שעליו הוא שייך ולהסביר כיצד השאלות או המושג הנמצא בקלף שנבחר רלוונטי להם.ן.

לסיכום התרגיל ניתן לדון במליאה משותפת כיצד הקלפים אתגרו/ חיזקו את התפיסות של המשתתפים.ות בתרגיל והאם אפשר לזהות שינוי בעמדות בעקבות הדיון בקבוצות ביחס לגיוון, שונות או ביחס לקונפליקט ספציפי. ניתן גם לברר האם המשתתפים.ות חושבים.ות שאפשר להשתמש במושגים או בשאלות במוצגות בקלפים ככלי עבודה שימושי בעבודה השוטפת.

— 2 —