RESEARCH AND DEVELOPMENT SERIES Effective Leadership in Higher Education

אילו סגנונות וגישות מנהיגותיות הן אפקטיביות בהשכלה הגבוהה? אלאן בריימן (Alan Bryman) מציע תשובות לשאלה זו באמצעות ראיונות וסקירת ספרות