8 Essential traits for effective leadership in higher education

מה הם הכישורים המרכזיים שלהם נדרש מנהיג אקדמי במציאות הנוכחית. המאמר מפרט 8 יכולות שמנהלים באקדמיה נדרשים להן ומרחיב על תרומתם לתפקוד ולתפקיד.

מובילים ומובילות באקדמיה מתמודדים עם מגמות משתנות בהשכלה הגבוהה. בין האתגרים אפשר למנות: גיוס כספים במציאות משתנה, מענה לצרכים של אוכלוסיית הסטודנטים המגוונת, הכנת בוגרים לשוק עבודה המשתנה באופן מתמיד ועוד. האתגרים המגוונים דורשים מן המנהיגות האקדמית לפתח כישורים מותאמים.

מה הם הכישורים הנדרשים ממובילים באקדמיה לנוכח האתגרים העכשוויים בתחום ההשכלה הגבוהה. במאמר שפורסם באתר של אוניברסיטת Northeastern ממופות היכולות המרכזיות.

כלים פיננסים: מובילים בהשכלה גבוהה זקוקים למיומנויות בגיוס כספים, תקצוב ותכנון פיננסי.

שיתוף פעולה: מובילים צריכים להתמקד בגישור פערים וטיפוח שיתוף פעולה בתוך המוסד ועם בעלי עניין חיצוניים.

פיתוח ממשיכים: מתן הזדמנויות פיתוח והקמת תוכניות הדרכה לטיפוח מנהיגים עתידיים בתוך הארגון.

תקשורת: תקשורת אפקטיבית היא חיונית וכוללת מעורבות עם קהלים שונים ומתן מענה לחששות באופן מיידי.

תכנון אסטרטגי: על מנהיגים להעריך חוזקות, תחומים לשיפור וליצור תוכניות לטווח קצר ולטווח ארוך המבוססות על נתונים תוך קבלת החלטות בשיתוף פעולה.

ניהול שינויים: מנהיגים צריכים לצפות ולנהל קונפליקטים בתקופות של שינויים מהירים, תוך הקפדה על הצרכים של בעלי העניין השונים.

מחויבות לגיוון: קידום גיוון והכלה בכל רמות המוסד באמצעות הסברה, קביעת נהלי עבודה ותכנון לטווח ארוך.

סקרנות אינטלקטואלית: מנהיגים צריכים לטפח תחושת סקרנות ולמידה מתמשכת כדי להבין טוב יותר אתגרים ולהגיב אליהם.

למאמר המלא