Needed: Leadership Training for Faculty and Academic Staff (קישור)

Annmarie Cano and Keith E. Whitfield

האם טיפוח יכולות מנהיגותיות רלוונטי רק לבעלי תפקידים? אן מארי קאנו וקית׳ וויטפילד מאוניברסיטת וויין סטייט טוענים שפיתוח יכולות כאלו גם בקרב חברי סגל שאינם נושאים בתפקיד יכול לשרת אותם וגם להועיל למוסד האקדמי