אתגרי ההשכלה הגבוהה

פרופ׳ מנואל טרכטנברג ממפה את האתגרים המרכזיים שאיתם תתמודד מערכת ההשכלה הגבוהה בשנים הקרובות.