כנס המנהיגות השני – פיתוח מנהיגות באקדמיה.

15:30-15:00 התכנסות והרשמה
15:30- 16:15 מנהיגות והובלה במערכת ההשכלה הגבוהה – אתגרים בעולם משתנה
16:15-17:30 פיתוח מנהיגות והובלה במערכת ההשכלה הגבוהה
17:30-18:00 הפסקה
18:00- 19:30 הסוף של ההתחלה – מצטרפים לרשת. תובנות וסיכום ביניים.
ברכות
חלוקת תעודות למסיימי המחזור הראשון