Women in Leadership: Challenges and Recommendations

למרות מגמת השיפור בשנים האחרונות, ולמרות שנשים מהוות את הרוב בין לומדים התארים השונים, עדיין קיים תת ייצוג משמעותי של נשים בדרגות אקדמיות בכירות ובניהול הבכיר. מה הסיבות לכך וכיצד ניתן לשפר את המצב כדי שהאקדמיה לא תפספס חלק משמעותי מההון האנושי שלה? כותבות המאמר M. Cristina Alcalde and Mangala Subramaniam מציעות ארבע סיבות שבגללן יש הכרח בשינוי.

 

המאמר מדגיש את ההתקדמות שעשו נשים בתחומי ההשכלה גבוהה. במציאות הנוכחית נשים מחזיקות ביותר תארים מתקדמים מגברים אך עדיין מתמודדות עם אתגרים משמעותיים, במיוחד נשים מאוכלוסיות מיעוטים. לדוגמה נשים פחות זוכות בקידום לתפקידי מנהיגות בכירה במוסדות אקדמיים. על פי המאמר, עדיף להחליף את דימוי תקרת הזכוכית בהקשר של ההשכלה הגבוהה ולהתייחס לחסמים כמבוך הכולל מכשולים שונים הצצים בנקודות שונות במסלולי קידום הקריירה של נשים.

הסרת המכשולים המערכתיים הפוגעים בקידום מנהיגות נשים היא הכרחית מכמה סיבות:

  • השגת שוויון מגדרי במנהיגות היא עניין של הוגנות ושוויון. סטריאוטיפים והטיות עלולים לעכב את התקדמותן של נשים, במיוחד עבור נשים מקבוצות מיעוטים, שעלולות להתמודד עם אתגרים נוספים ולפגוע בערכי השיוויון.
  • הגברת הגיוון בתפקידי מנהיגות באמצעות העסקת נשים יכולה להועיל לארגונים ומוסדות, ולהוביל להגברת הרווחיות וההצלחה של הגופים ומוסדות המעסיקים.
  • יצוג נשים בתפקידי מנהיגות חיוני ליצירת סביבה אקדמית מגוונת ומכילה. ייצוג זה תורם להנכחת נקודות מבט וחוויות חיים מגוונות.
  • נשים בתפקידי הובלה והנהגה יכולות לשמש השראה ומודל לחיקוי עבור סטודנטים והסטודנטיות, במיוחד כאלה המגיעים מהפריפריה החברתית. בהמשך לכך, נוכחות סטודנטים אלו באקדמיה יכולה לתרום לגיוון חוויות ונקודות מבט שמציעה ההשכלה הגבוהה.

מחברות המאמר קוראות לפיתוח גישה חדשה למנהיגות של נשים, המאתגרת את הסטריאוטיפים וההטיות הקשורות לרוב לנשים מנהיגות.

למאמר המלא