What a dean does

מה בעצם כולל תפקיד הדיקן או במילים פשוטות יותר: מה עושה דיקן?  לא תמיד התפקיד מוגדר בצורה ברורה. במשרד הפרובוסט באוניברסיטת וושינגטון מנסים להגדיר את התפקיד מפורק על פי תחומי עיסוק שונים ומבהירים מה האתגרים, הצרכים והשונות התפקודית.

מה בעצם תפקידו של הדיקן, מה כולל התפקיד בפועל? באוניברסיטת וושינגטון עשו מאמץ לענות על השאלה. אלו הנקודות המרכזיות העולות מהמאמר שפרסמו:

מנהיגות פקולטית: דיקנים.ות מספקים חזון ומנהיגות לפקולטה, יוצרים תוכניות אסטרטגיות, מציבים סטנדרטים גבוהים ודוגלים בקידום היחידה שאותה הם מובילים.ות.

מנהיגות אקדמית: דיקנים.ות אחראים על הפעילויות חינוכיות, מחקריות והמעורבותכחלק מהמשימה הם אחראים על ציבור הסטודנטים, מבטיחים את העמידה בתקני ההוראה וההכשרה ומייצגים את הפקולטה בציבור.

הובלת כוח אדם: דיקנים מנחים את עתודת ההובלה בפקולטה, משתתפים בגיוס ושימור סגל וצוות, בוחנים קידומי סגל, עורכים הערכות ביצועים ומנהלים התאמות שכר.

מנהיגות פיננסית: דיקנים מנהלים את המשאבים הפיננסיים של הפקולטה, מפתחים אסטרטגיות למשיכת סגל באופן תחרותי ומקצים משאבים לטובת פיתוחה וקידומה של הפקולטה.

מנהיגות ניהולית: דיקנים מקדמים תרבות של שיתוף פעולה, מבטיחים עמידה במדיניות ובנהלים של האוניברסיטה, מנהלים הקצאת שטחים ומטפחים גיוון, שוויון והכלה.

מעורבות עם סגל, צוות וסטודנטים: דיקנים עוסקים בהתייעצות, דיאלוג ומעורבות קבועים עם הסגל, הסטודנטים וצוות העובדים.

שיתוף פעולה עם בוגרים, תורמים וקהילה חיצונית: דיקנים מעורבים בעבודה מול בעלי עניין חיצוניים, מפתחים אסטרטגיות לגיוס כספים, מטפחים גאווה ותמיכה בפקולטה ומשפרים את מעמדה המקצועי.

מעורבות עם הקהילה האקדמית: דיקנים משתתפים בכנסים ובאירועים ברחבי האוניברסיטה, משתפים פעולה עם מנהיגים אקדמיים ותורמים ליוזמות בין-תחומיות.

 

אחריות אלו תורמות למנהיגות אפקטיבית ולקידום הפקולטה בהקשר רחב.

למאמר המלא