Redesigning For Collaboration in Learning Initiatives: An Examination of Four Highly Collaborative Campuses

המבנה של מוסדות אקדמיים לא תומך ביצירת שיתופי פעולה, כך טוענת פרופ' אדריאנה קזאר (Adrianna Kezar) מאוניברסיטת דרום קליפורניה. בהתבסס על מחקר של ארבעה קמפוסים עם רמות גבוהות של שת"פ, הכותבת מציעה כיוונים ליצירת שיתופי פעולה באופנים אחרים.