How to Influence without Authority in the workplace

עבודת צוות באקדמיה היא במקרים רבים תהליך של שיתוף פעולה שבו לראש הצוות, למוביל, אין סמכות רשמית. מדובר במשימה מאתגרת אך כזו שניתן להתמודד איתה על ידי פיתוח כישורי מנהיגות וכלים להשפעה על אחרים. אז כיצד עושים זאת?

 

על פי המאמר שפורסם בבלוג של Harvard Business School מקורות הסמכות של מוביל צוות ללא סמכות רשמית כוללים מומחיות, הבנה במערכות יחסים והבנה של התרבות הארגונית ואופני ההתנהלות בה.

הנקודות העיקריות של המאמר הם:

  • פיתוח מומחיות בתחום העיסוק המרכזי של הצוות ממצב את מוביל הצוות כסמכות וכמשאב העומד לרשות שאר חברי הצוות, מה שגורם לאחרים להקשיב להמלצותיו.
  • בניית קשרים משמעותיים עם העמיתים לצוות עוזרת לבסס אמון והבנה הדדית, ולהגביר את ההשפעת מוביל הצוות.
  • הבנת הדרך שבה פועל הארגון ותהליכי העבודה בו יכולה לחזק את סמכות מוביל הצוות בהנעת פרויקטים ויוזמות. חשוב לזכור שפיתוח הבנה ארגונית לוקח זמן וכולל למידה על פעילות הארגון, השתתפות בפגישות, בניית מערכות יחסים ומציאת מנטורים. בהמשך לכך, קשירת הפרויקט של הצוות ליוזמות אסטרטגיות חשובות אחרות בתוך הארגון יכולה לגרום לחברי הצוות לסמוך על ההובלה של מנהל הצוות.

על ידי הבנת עמדתו הייחודית של מוביל הצוות ומינוף מקורות הסמכות שלו, נולדת האפשרות להשפיע על הארגון ולהשיג תוצאות רצויות לטובת הצוות כולו ולטובת הפרויקט.

למאמר המלא