Academic Leadership in a Time of Crisis: The Coronavirus and COVID‐19 (קישור)

Antonio Arturo Fernandez, Graham Paul Shaw
איך תפקדה המנהיגות האקדמית עם פרוץ משבר הקורונה? כותבי המאמר מציעים שלוש אסטרטגיות שהוכיחו את עצמן כאפקטיביות