Academic Leadership in a Time of Crisis: The Coronavirus and COVID‐19

מגפת הקורונה והתמודדות איתה דרשו מהאקדמיה שינוי כיוון מהיר ותהליכי הסתגלות מהירים. אז איך תפקדה המנהיגות האקדמית עם פרוץ משבר הקורונה? כותבי המאמר, Antonio Arturo Fernandez, Graham Paul Shaw, מציעים שלוש אסטרטגיות שהוכיחו את עצמן כאפקטיביות.