תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה – דו"ח מבקר המדינה

מחקר מדעי מתקדם דורש תשתיות מחקר שעלותן רק הולכת ומאמירה. המגמה העולמית היא לראות בתשתיות אלו משאב לאומי וכך ליצור מצב של איגום משאבים שחוסך בתקציבי מחקר.  דו"ח מבקר המדינה בדק את תהליך ההקמה וההשקעה בתשתיות המשותפות בישראל ועורכיו מעלים נקודות חשובות למחשבה.