מיפוי בעלי עניין

התנעת והובלת תהליך שינוי מוצלח מתחילה במיפוי בעלי העניין בתהליך.