מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה

יניב כהן־שבתאי, סמנכ״ל אגף תקציבים