מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה

יניב כהן־שבתאי, סמנכ״ל אגף תקציבים מבהיר כיצד פועל מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה ומה יכולה ללמוד ממנו המנהיגות האקדמית.