למידה והתמקמות בכניסה לתפקיד בכיר במערך האקדמי: דיקן כאבטיפוס

משימת הכניסה לתפקיד הדיקן הינה מורכבת ורבת היבטים. במאמר המצורף מחולק מהלך הכניסה לתפקיד לשלבים שונים ולמוקדים מוגדרים. המאמר כולל המלצות קונקרטיות שיעזרו לכל דיקן בתחילת דרכו.