למידה והתמקמות בכניסה לתפקיד בכיר במערך האקדמי: דיקן כאבטיפוס