ואוצ'ר כניסה לתפקיד – מפגש ראשון עם מועצת הפקולטה

מפגש הראשון במועצת הפקולטה הוא הזדמנות לדיקן.נית חדש.ה להבהיר עמדה הניהולית ולאן ברצונו.ה להוביל את הפקולטה. חשיבות הרגע הביאה את צוות מובילים באקדמיה, נתנאל (תני) כץ ועינת חיים, לפתח את הכלי הבא כדי לעזור במשימה.