העברת ידע וטכנולוגיה. קשרי תעשייה – אקדמיה

שיתוף פעולה אקדמיה – תעשייה נתפס לאורך שנים כבעל פוטנציאל כלכלי ובהתאם כתורם למחקר. דוח שחיברו חוקרים במכון שמואל נאמן בטכניון מתמודד עם התפיסה הרווחת ומציג נתונים מסקרנים. ההמלצות בדוח נגזרות מנתוני האמת וחשוב שישמשו את העוסקים בתחום.