המערכת האקדמית בישראל כמערכת מפתחת מנהיגות (מאמר מקור)