המערכת האקדמית בישראל כמערכת מפתחת מנהיגות (מאמר מקור)

מערכות השכלה גבוהה מצויות בעשור האחרון בתהליכים מואצים של שינויי ארגוני והגדרה מחודשת של תפקידם בגלל תהליכי שינוי רחבים מגלובליזציה ודרך שינוי בטכנולוגיות המידע והלמידה. התמודדות עם המציאות המשתנה מחייבת אימוץ של תפיסת הובלה אינטגרטיבית המותאמת למאפייניהם הייחודיים תוך הפיכת העיסוק במנהיגות ובפיתוח מנהיגות לחלק בלתי נפרד ממסלול ההתפתחות של סגל באקדמיה, מנהלי ואקדמי כאחד. במאמר מוצגים רעיונות לפיתוח מערכת מפתחת מנהיגות, כמו גם פרקטיקות לפיתוח מנהיגות ברמות הניהול השונות במערכת האקדמית בישראל.