המערכת האקדמית בישראל כמערכת מפתחת מנהיגות (מאמר מקור)

מערכות השכלה גבוהה מצויות בעשור האחרון בתהליכים מואצים של שינויים
ארגוניים והגדרה מחודשת של תפקידי האוניברסיטאות, לאור תהליכים שונים ומגוונים מגלובליזציה ודרך שינוי בטכנולוגיות המידע והלמידה. מציאות מאתגרת זו פוגשת מערכת שברובה מנוהלת על-ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הינו מחקר. התמודדות עם המציאות המשתנה מחייבת אימוץ של תפיסת הובלה אינטגרטיבית המותאמת למאפיינים הייחודיים של מערכות השכלה גבוהה תוך הפיכת העיסוק במנהיגות ובפיתוח מנהיגות לחלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסלול
ההתפתחות של סגל באקדמיה, מנהלי ואקדמי כאחד. במאמר מוצגים רעיונות לפיתוח מערכת מפתחת מנהיגות, כמו גם פרקטיקות לפיתוח מנהיגות ברמות הניהול השונות במערכת האקדמית בישראל.