המערכת האקדמית בישראל כמערכת מפתחת מנהיגות

מערכות השכלה גבוהה מצויות בעשור האחרון בתהליכים מואצים של שינויי ארגוני והגדרה מחודשת של תפקידם בגלל תהליכי שינוי רחבים מגלובליזציה ודרך שינוי בטכנולוגיות המידע והלמידה. התמודדות עם המציאות המשתנה מחייבת אימוץ של תפיסת הובלה אינטגרטיבית  תוך הפיכת העיסוק בפיתוח מנהיגות לחלק בלתי נפרד ממסלול ההתפתחות של כלל הסגלים באקדמיה. במאמר שכתבו נתנאל כץ, יואב בן אריה ועינת חיים כץ מצוות מובילים באקדמיה 2021, מוצגים רעיונות לפיתוח מערכת מפתחת מנהיגות באקדמיה, כמו גם פרקטיקות לפיתוח מנהיגות ברמות הניהול השונות.