המודל הלוגי

המודל הלוגי הוא כלי המציג כיצד המשאבים, הפעולות והתפוקות משרתים את תהליך השינוי ומאפשר איזון חוזר לאורך התהליך.