המדריך ליצירת אקלים ארגוני מטיב ביחידה האקדמית

באוניברסיטת קולומביה כתבו מדריך לפיתוח אקלים חיובי, שיוויני ומסביר פנים ביחידה האקדמית. מדובר במאמץ משותף הדורש התמודדות מגוונת והשקעה, אך כותבי המדריך מדגישים שיצירת אקלים עבודה חיובי תורמת לפרודוקטיביות, לשימור עובדים איכותיים ולתחושת הסיפוק בעבודה.

ישנן כמה אסטרטגיות שימושיות לפיתוח ושמירה על אקלים מסביר פנים וחיובי ביחידה האקדמית. במדריך המצורף מוצגים מספר כללים, עקרונות ומחקרים שהכרות איתם תקל על המוביל.ה באקדמיה לשפר את האווירה בצוות העובדים. במדריך מוצעים גם כלים פרקטיים ושימושיים.

 

העקרונות המרכזיים הם:

 

טיפוח תרבות של כבוד והכלה: ראשי יחידות/מחלקות/פקולטות צריכים לקדם תרבות ארגונית שמעריכה גיוון, כבוד והכלה. הקידום כולל הצבת כללים ברורים של התנהגות מכבדת, טיפול בכל מקרה של הטרדה או אפליה באופן אפקטיבי, וחיזוק תחושת שייכות של כלל חברי הסגלים.

הגברת המעורבות וההשפעה של הסגל: חברי הסגלים צריכים להשפיע על התנהלות היחידה/מחלקה/פקולטה. חשוב לעודד את השתתפות הסגל בתהליכי קבלת החלטות, כמו פיתוח תכניות לימודים, גיוס עובדים והחלטות קידום. ניתן לעשות זאת באמצעות ישיבות סגל קבועות, ועדות ומנגנונים התורמים לממשל משותף.

איזון בין עבודה לחיים: חשוב להכיר ולתמוך בצרכים ובתחומי האחריות של חברי הסגלים, כולל אלו הקשורים לאיזון בין עבודה לחיים. תרומה משמעותית לנושא נוצרת בעקבות פיתוח של מדיניות המאפשרת איזון בריא בין העבודה לחיים האישיים כמו הסדרי עבודה גמישים, חופשת הורות ותמיכה בטיפול בילדים.

שיפור התקשורת ויצירת תחושה קהילתית: טפחו תחושת קהילה בתוך היחידה על ידי יצירת אפיקי תקשורת וקידום שיתופי פעולה בין חברי הסגלים. עודדו הזדמנויות לאינטראקציות בלתי פורמליות כדוגמת אירועים חברתיים מחלקתיים כדי לבסס מערכות יחסים וקשרים בין העובדים.

שקיפות: ודאו שמדיניות המחלקה, הנהלים והדרישות מהעובדים מפורסמים בצורה עקבית ובהירה. תהליכי קביעות וביקורת המתנהלים בשקיפות כמו גם הנחיות ברורות לאופני התנהלות מקצועית, יכולים לסייע ביצירת אקלים חיובי והוגן יותר במחלקה.

קידום מנהיגות ואחריות: ראשי היחידות/מחלקות/פקולטות צריכים להוות דוגמה לקידום התנהלות חיובי ולהתמודד עם קשיים בתחום בצורה מיידית ושקופה. יש חשיבות לקיחת אחריות על התנהגות של עובדים וטיפול במקרי הטרדה, אפליה וההדרה.

תהליכי הערכה: בחנו באופן קבוע את האקלים במחלקה/יחידה/פקולטה באמצעות סקרים, קבוצות מיקוד או פגישות אישיות כדי לקבל משוב מחברי הסגלים. השתמשו בממצאים כדי לזהות תחומים לשיפור ולהתערבות ממוקדת.

תמיכה חיצונית: מומלץ לשקול השקעה במשאבים חיצוניים, כגון יועצי גיוון והכלה או מומחים למשאבי אנוש, כדי לספק הדרכה ותמיכה בתהליך שיפור אקלים הארגוני.

 

Best Practices for Departmental Climate - CU