Team Effectiveness Models to Build High-Performing Team

הקמת צוות אפקטיבי עם ביצועים גבוהים אינו ארוע אלא תהליך מתמשך. צוותים נבנים לאורך זמן ודורשים מחבריהם מחויבות, מסירות והתמדה. ישנם מספר מודלים שיכולים לשמש כבסיס ותמיכה לתהליך הבניה של צוות וגיבושו. שימוש בהם יקל על תהליך ההקמה ויאפשר ללמוד מניסיונם של מי שמכירים לעומק את עולם הצוותיות.

לאורך השנים פותחו מספר מודלים המתמקדים בבניה וגיבוש של צוות אפקטיבי. מודל האפקטיביות הוא כלי או מסגרת המשמשים להערכת ושיפור תפקודם של צוותים על מנת להשיג מטרות משותפות באופן היעיל ביותר. המודלים מאפשרים להבין טוב יותר את הצוות שמתגבש, כיצד הוא מתפקד וכיצד ניתן לתמוך בהתפתחותו וצמיחתו. המודלים הקיימים הם בעלי ערך עבור מנהלי.ות משאבי אנוש ומנהלי.ות צוות ויתרמו להערכת יעילות עבודת הצוות שהוקם.

במאמר באתר AIHR | Academy to Innovate HR מוצגים 11 מודלים שמתמקדים ביעילות של צוותים על מאפייניהם השונים. קריאה בו תאפשר לקבל מושג איזה מודל הוא המתאים ביותר כדי להבין טוב יותר את הצוות הייחודי שלכם ולהגביר את ביצועיו.

מודל ה-GRPI (מטרות, תפקידים, נהלים ויחסים בין-אישיים) הוא אחד המודלים הפופולריים ביותר לבחינת אפקטיביות הצוות. הוא מתמקד בארבעה מרכיבים: מטרות ברורות, תפקידים מוגדרים, נהלים יעילים ויחסים בינאישיים חיוביים ומתאים ביותר לצוותים לא מתפקדים, חסרי כיוון או כאלה המתקשים לעמוד ביעדים.

מודל נוסף המוצג במאמר הוא דגם הקמן. המודל פותח על ידי ג'יי ריצ'רד הקמן. הקמן טען ששיתוף הפעולה של צוותים מושפע לא מהאישיות או ההתנהגויות של חברי צוות בודדים, אלא מהתנאים המאפשרים לקבוצה של אנשים לשגשג יחד. דגם הקמן מתמקד בחמישה גורמים:

1. חלוקת תפקידים – לכל חבר צוות יש תפקיד מוגדר עם משימות ברורות לביצוע.

2. כיוון ברור – לצוות יש כיוון ברור או יעד סופי שעליו הוא חותר.

3. מבנה מאפשר – תהליכי העבודה והפיתוח תומכים בצוות בהשגת מטרותיו.

4. קשר תומך – כלים, משאבים והדרכה שעוזרים לצוות להגיע ליעד.

5. ליווי מומחה – גישה למומחה.ית עם ניסיון שבעת הצורך עוזר.ת לצוותים ליעל את ביצועיו ואת התוצרים.

מודל האקמן מועיל ביותר למנהלים שרוצים לדעת איך לבנות צוות בצורה הטובה ביותר ולתת לו את הכלים הדרושים לקיומו העצמאי.

במאמר המלא מוצגים מודלים נוספים.

למאמר המקור