האתגרים העיקריים והמיומנויות הנדרשות למנהיגים אסטרטגיים – איור מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן