אי שוויון מגדרי באקדמיה בכלל ובמקצועות המדע והטכנולוגיה בפרט: נראות, סיבות, פתרונות ומה הלאה

דו"ח הוועדה האקדמית של המועצה לקידום נשים במדע שמטרתו לבחון את הספרות הקיימת ואת הדוחות העדכניים בתחום שוויון מגדרי באקדמיה בכלל ‏ובתחומי המדע והטכנולוגיה (‏STEM‏ ) בפרט. המסמך שכתבו נילי תלמי, נאווה רצון, חנה הרצוג, מהמועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, סוקר את הנתונים והמאפינים של הפערים, בוחן את החסמים ואת דרכי התמודדות איתם וכולל המלצות לפעולה.