"אבו-שוקרי המקורי": הקמת בי״ס לקיימות ושינויי אקלים על פקולטי – פרופ' דני חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון

— 1 —
השינוי :

מעבר מהנרטיבים השונים ליצירת בי״ס לקיימות ושינויי אקלים, לכדי הקמה של בי״ס שמהווה מרכז אקדמי על־פקולטי, המלכד את כלל חוקרי אב״ג העוסקים בתחומי הסביבה והקיימות.

— 2 —
מצוי: ממה נבע הצורך בשינוי ואיזו תכלית הוא נועד לקדם?

היה צורך לעבור מאוסף של נרטיבים של חוקרים ואנשי סגל שמאמינים שהם צריכים להקים בי״ס לקיימות וסביבה, לסיפור מוסדי משותף. היה צורך לשבור את המעגל של ״אבו שוקרי המקורי״, כלומר את האמונה האמיתית של כל אחד שמה שהוא רוצה לעשות ולהקים זה הדבר הטוב ביותר והנכון ביותר, ״המקורי”.

— 3 —
רצוי : מה רצינו לשנות בתפיסת ההפעלה?

רצינו לזקק את הייחודיות של אוניברסיטת בן־גוריון בהקשר של חקר הקיימות, האקלים והסביבה, וזאת באמצעות הקמה של בי״ס על פקולטי באוניברסיטה. מרכז
מחקר שכזה יאפשר לאוניברסיטת בן־גוריון להיות מובילה בתחומה ובאופן הזה ישפיע גם על כלל האוניברסיטה. רצינו לעבור מתחרות בין המחלקות לשותפות.

— 4 —
קשיים והתנגדויות:

החשש הכי גדול של חברי הסגל היה שהתקציב שלהם יפגע ושהם עלולים לאבד את היכולת שלהם להוביל ולנהל את המחלקות שלהם, בעיקר מחלקות שמספר הסטודנטים בהם היה קטן באופן יחסי.

— 5 —
איך: באיזה אופן התנהל השינוי?

בשלב הראשון אספנו את כל בעלי התפקיד המובילים באוניברסיטה, גם מי שהיו בעד וגם מי שהיו נגד. המטרה הייתה לא לדבר על למי מגיע יותר להקים בי״ס כזה, אלא להצליח לדמיין ולתאר יחד מציאות חדשה. זה היה תהליך אינטנסיבי, עמוק וכלל גם לא מעט חלקים אישיים. התהליך אפשר לחוקרות ולחוקרים להיזכר מה
המוטיבציות הראשוניות שלהן.ם לחקור בכלל ובהמשך גם מהם החסמים שמגבילים אותנו מלעבוד בשותפות.
אחת הסיבות שאפשרו למהלך הזה להצליח הייתה ההתעקשות שלי לתת לכל מחלקה ״תעודת ביטוח” פיננסית. הביטוי של תעודת הביטוח היה בהבטחה
שהתקציב לא יצומצם בחומש הקרוב, אלא יוכל רק לגדול. הבטחה נוספת שאיפשרה לחברי הסגל להתמסר לתהליך הייתה כי התואר לא יהווה תואר מלא, אלא רק תואר משני. כך, כל מחלקה תורמת את המומחיות שלה ללמידה ולמחקר ומתוגמלת בעבור זה בכסף.

— 6 —
מסקנות

על מנת שהדברים יוכלו באמת להתממש בפועל יש צורך בפרוייקטור, בלעדיו זה לא יכול היה לקרות. בנוסף, היה חשוב לרתום לתהליך את הרקטור ולמנות חלק
מהמתנגדים לרעיון כחברים בוועדת ההיגוי. בית הספר הוא לא רק רעיון אקדמי, הוא רעיון של שינוי ה־ DNA . אח״כ האוניברסיטה קיבלה החלטה למשוך את ההשקעות מתעשיות מזהמות. אפשרנו שביתה של כמה שעות על מנת להפגין על שינויי האקלים. התקנו פאנלים סולריים וכד׳.