שלישי ברשת 01

אלעד דרמון: כללים להדרכה אפקטיבית
3.11.20

למידה דיגיטלית מגבירה את המעורבות של המשתתפים בהדרכה, ומאפשרת למדריך שליטה מלאה באופן העברת החומר, וקבלת משוב חי מהמשתתפים. בהדרכה נכיר מגמות וחידושים טכנולוגיים בלמידה דיגיטלית, ואפליקציות ליצירת הדרכות דיגיטליות – גם בהדרכה מרחוק. נלמד טכניקות, כלים וידע להגברת השימוש בטכנולוגיה בהדרכות הארגון, תוך היכרות רחבה עם עולם ההדרכה הדיגיטלית. נתנסה בשימוש בכלים חדשים, ונבנה הדרכה אפקטיבית בכלים דיגיטליים.

חלק 1 תשתית טכנולוגית

 • סקירת מערכת הדרכה מרחוק TEAMS / ZOOM / WEBEX לבחירת הלקוח
 • 3 האתגרים העיקריים של פגישה מרחוק נפרדות, תשומת לב, פערים טכנולוגיים
 • ׳צ׳ק ליסט‘ טכנולוגי ליצירת פגישה אפקטיבית — מהירות אינטרנט, מצלמה, תאורה, סאונד
 • איך לבנות ׳אולפן שידור‘ מקצועי — בכל חדר
 • בקרת שידור אופטימלית לאורך המפגש
 • אבטחת מידע וניהול המשתתפים לאורך המפגש

חלק Show. Don’t Tell…

 • שיתוף מסך אופטימלי של המחשב או הטלפון
 • איך לעבוד עם מצגת אפקטיבית במסר אחד לכל שקף
 • אופטימיזציה לסרטוני וידאו
 • איך להעביר ולהמחיש נושאים 'מורכבים'?
 • איך להשתמש נכון בטכנולוגיות של הדרכה מרחוק?

חלק 3 אינטראקציה עם המשתתפים

 • איך לשלב פעילויות בהדרכה מרחוק?
 • סוגי אינטראקציה עם המשתתפים (חלוקה לחדרים – ZOOM בלבד)
 • הפעלת סקרים ושאלונים דיגיטליים — בלייב (POLLS ,FORMS ,IDEABOARDZ ,MENTIMETER)
 • יצירת תקשורת אפקטיבית עם המשתתפים
 • איך להשתמש במצלמה ליצירת ״תחושת מחוברות“? (מבט למצלמה, שפת גוף, חיוך)
פגישה והדרכה אפקטיבית מרחוק - מובילים באקדמיה