שלישי ברשת עם פרופ׳ נירית בן אריה

מפות, מסעות צלב, ואסירים-נזירים: הפנורמה הווניציאנית של קונסטנטינופול

יום שלישי 28.2.2023 – יום שלישי 28.2.2023