סמינר 08

״לאן נושבת הרוח“

ברוכים הבאים לסמינר השביעי (בארץ) של מובילים באקדמיה:
״לאן נושבת הרוח“

 

הסמינר שיתקיים במכללת תל־חי יתמקד בהעמקת העיסוק במספר סוגיות שעלו בשלבים שונים של התכנית וביניהם אוטונומיה בתהליכים רגולטוריים, סוגיית מדעי הרוח ובהשראת
המכללה גם מהפכת המכללות ואימפקט אזורי־חברתי. בנוסף נמשיך ונעמיק בפרויקטים האישיים והמערכתיים.

בפתיחת הסמינר, נמשיך לעסוק בהיבטים של הובלה הקשורים בשיתוף פעולה וניהול ממשקים כמנוף מרכזי בהובלת שינויים ועיצוב מציאות עתידית רצויה. לאחר מכן, לפני ולאחר ארוחת הצהריים, תציג מיכל נוימן, מנהלת האגף האקדמי ומזכירת המל״ג / ות״ת את פעילות האגף תוך התמקדות בהיבטים שונים של הרצף בין אוטונומיה ורגולציה עצמית לפיקוח. לאחר דיון פתוח בנושא נקיים גם תרגיל משותף סביב הכוונה העתידית של המל״ג להעביר בהדרגה את האחריות לאישור תכניות חדשות גם לתארים ראשונים.

את פעילות אחר הצהריים נקדיש לעיסוק במהפכת המכללות בפרספקטיבה היסטורית. כבסיס לדיון ההמשכי תציג מיכל נוימן את השיקולים השונים להובלת המהלך ואת הנתונים
השוטפים המצביעים על כמות ואיכות ההנגשה. בהמשך יציגו חברי הנהלת תל־חי פרופ׳ יוסי מקורי, פרופ׳ סנאית תמיר ביחד עם מדי אטיאס ואמיר גולדשטיין את מכללת תל־חי כמקרה פרטי של הנגשת השכלה גבוהה איכותית ותחרותית תוך העלאת שאלות ביחס לצורך בשימור יכולת מחקרית כבסיס לכך. בדיון שיתקיים לאחר מכן נעלה היבטים שונים של התייחסות למהפכה מנקודות מבט שונות: הסטודנטים, האוניברסיטאות, המכללות, הרגולטור והחברה ככלל.

בשעות אחר הצהריים המאוחרות ניסע לתצפית ושיחה עם פרופ׳ איתמר רבינוביץ, לשעבר שגריר ישראל במצרים ונשיא אוניברסיטת תל אביב על משולש הגבולות: ישראל, סוריה ולבנון בפרספקטיבה היסטורית (מצפה בניה, משגב עם). עם סיום הסיור ניסע למלון הוילג׳ בירדן ואת הערב של היום הראשון נסיים בארוחת ערב על גדות הנחל ומי שירצה ישיר ״כשאמא באה הנה יפה וצעירה“.

את היום השני נפתח בסיור טבע והיסטוריה בפארק הזהב בקרית שמונה אותו יוביל חברנו אמיר גולדשטיין. משם ניסע למכללת תל חי ונעסוק עד לארוחת הצהריים בסוגיית מדעי הרוח. את העיסוק בכך יפתח פרופ׳ יוסי שיין מאוניברסיטת תל אביב וחבר ות״ת, שהוביל צוות חשיבה רחב של המל״ג בנושא. לאחר שאלות ותשובות נקיים דיון פתוח בהובלה של חברי הצוות הפנימי שלנו עדיה, צחי, נדב, שמעון וליאת. בפעילות כולה ישתתפו גם חברי סגל מתחום מדעי הרוח ממכללת תל־חי.

לאחר ארוחת הצהריים נערוך מפגש נוסף עם צוות הנהלת המכללה סביב היבטים שונים של האימפקט החברתי והכלכלי האזורי של המכללה. במסגרת זו נלמד על מחקרים בתחום
החקלאות שבוצעו על ידי אנשי סגל מהמכללה, על מיזם הפוד־טק האזורי ועל מיזמי אימפקט חברתי עם הקהילה. בחלקו האחרון של המפגש נאפשר מרחב לשיחה והתייעצות סביב ההתקדמות בפרוייקטים האישיים והצוותיים וכרגיל נסכם בהתבוננות עצמית ובקבוצות המוסדיות לסיכום עיקרי הלמידה, לקחים וכיווני פעולה ליישום…

 

מאחלים הנאה, עניין וערך
צוות התכנית.