סמינר 08

״לאן נושבת הרוח“

 • יום שני 22.07.2019

  מכללת תל־חי
  • 09:30—10:00
   • התכנסות

    מכללת תל־חי

  • 10:00--11:15
   • מנהיגות וקהילה לומדת

    יואב ותני

  • 11:30--15:00
   • האגף האקדמי מל״ג / ות״ת — אוטונומיה מוסדית? הצגת האגף / תרגיל בדיבייט

    מיכל נוימן

  • 15:00—17:30
   • הנגשת ההשכלה הגבוהה ומהפכת המכללות – דיון כולל תוך שימוש בתל-חי כמקרה פרטי. ההתבוננות בפרספקטיבה הסטורית + דיון קבוצתי בהשלכות מנקודות מבט שונות

    מיכל נוימן

   • פרופ׳ יוסי מקורי, נשיא מכללת תל־חי

  • 13:00—14:00
   • תצפית ושיחה על משולש הסורי הסורי, לבנוני-ישראלי בפרספקטיבה היסטורית (מצפה בניה, משגב עם)

    פרופ׳ איתמר רבינוביץ

 • יום שלישי 30.06.2020

  נחשולים
  • 07:30—08:30
   • ארוחת בוקר
  • 08:30—10:00
   • חלוקה לשתי קבוצות אולם מול החוף + מוזיאון המזגגה
   • קבוצה 1: מנהיגות מספרת שינוי

    גב׳ ענבר אמיר, מומחית באומנות הסיפור

   • קבוצה 2: הובלת שינוי והשתנות

    יואב ותני