סמינר 03

חשיפה לדרום יחסי הגומלין בין מצוינות אקדמית ואימפקט חברתי

הסיפור של ספיר
אתגרים ודילמות שהמכללה מתמודדת עמם

שולחן 01 ←←← ניהול מכללה תחת איום ביטחוני

מכללת ספיר ממוקמת (שלא מבחירה) במרחב המכונה בעגה הישראלית ״עוטף עזה״. מזה שני עשורים מיקום זה גובה מן המכללה (ועל אחת כמה וכמה מן האזור כולו) מחירים כבדים. אחד מהם הוא המחיר החברתי: איך מקיימים ״שגרת לימודים״ במציאות ביטחונית מורכבת? איך מתמודדים עם קשיים אובייקטיביים של סטודנטיות/ים ועובדות/ים החיים באזור, וחווים, יחד עם משפחותיהם, את המציאות הביטחונית המאתגרת? כיצד מגשרים על הפער בין ספיר כמוסד אקדמי לבין ספיר הממוקמת בקו האש?
מנחות ומתדיינות:
גב׳ אורנה גיגי, מנכ״לית המכללה
פרופ׳ אורית נוטמן–שורץ, ביה״ס לעו״ס

שולחן 02 ←←← בין הנגשה למצוינות
מבלי להידרש לשאלה האם השכלה גבוה היא זכות לכל, בפועל מכללת ספיר, כמוסד אקדמי אזורי, בוחרת לפתוח את שעריה גם (אבל ממש לא רק) למועמדות/ים שלא בהכרח היו עומדים בתנאי הסף של מוסדות לימוד אחרים. מאידך, כמוסד אקדמי בעל ציפיות עצמיות, ספיר נדרשת לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר של הוראה. יתרה מכך, גם המרצות והמרצים נמדדים על סמך הישגיהם המחקרים, ולא על סמך יכולתם להתאים את פעילותם והוראתם לסטודנטים החלשים ביותר. איך מתגברים על המתח בין הנגשה למצויינות?

מנחים ומתדיינות:
ד״ר האמה אבו–קשק, מרצה במחלקה לתקשורת
פרופ׳ ניר קידר, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים
פרופ׳ ארז צפדיה, ראש ועדת הצטיינות

שולחן 03 ←←← בין הנגשה למצוינות

במהותה, אקדמיה נשענת על חופש ביטוי, יצירה וסובלנות. הגבלת החופש האקדמי אינה נורמה מקובלת. ספיר ממוקמת בסביבה שבחלקה היא מסורתית ולעתים אף שמרנית. מחויבותה של המכללה לקיים אינטראקציה מתמדת עם סביבתה, מעוררת לא אחת ביטויים של חוסר שביעות רצון של הסביבה, לרבות של הסטודנטיות/ים והעובדות/ים, על ״המתירנות״ של המכללה, התבטאויות של מרצות ומרצים (בתוך המוסד ומחוצה לו), של חלק מהפרויקטים האומנותיים, והקולות המחקריים הביקורתיים העולים ממנה. איך מתמודדים בין חופש אקדמי לסביבה מסורתית?

מנחים ומתדיינות:
גב׳ מיכל שמיר, ראש בית הספר לאמנות
ד״ר עמרי הרצוג, מרצה לתרבות, יצירה והפקה

שולחן 04 ←←← חדשנות ושמרנות באקדמיה

למי הזכות לחדשנות? האם זכות זו שמורה למוסדות המחקר — ׳האוניברסיטאות׳ בלבד, או גם למכללות האזוריות? מהי חדשנות? בהגדרתה הצרה חידושים ׳מדעיים׳ וטכנולוגיים, או גם חידושים בתחומים חברתיים וקהילתיים? הדילמות הללו מכוונות לדילמה חשובה: האם האקדמיה בישראל שמרנית ביחס לחדשנות, ואם כן, מה המשמעות של שמרנות זו על המכללות?

מנחה מתדיין:
פרופ׳ עמרי ידלין, נשיא המכללה הקודם

שולחן 05 ←←← חדשנות ושמרנות באקדמיה

למי הזכות לחדשנות? האם זכות זו שמורה למוסדות המחקר — ׳האוניברסיטאות׳ בלבד, או גם למכללות האזוריות? מהי חדשנות? בהגדרתה הצרה חידושים ׳מדעיים׳ וטכנולוגיים, או גם חידושים בתחומים חברתיים וקהילתיים? הדילמות הללו מכוונות לדילמה חשובה: האם האקדמיה בישראל שמרנית ביחס לחדשנות, ואם כן, מה המשמעות של שמרנות זו על המכללות?

מנחים מתדיינים:
ד״ר מירב משה גרודופסקי, מרצה לעו״ס וראש, מייסדת ואחראית אקדמית מז״ח
מר אלון גייר, דיקאן הסטודנטים

שולחן 06 ←←← מכללה דרומית או מכללה בדרום?

מן השאלות המהותיות בה עוסקת ספיר: האם ספיר היא מוסד אקדמי ׳סטנדרטי׳ שממוקם פיזית, ודי במקרה בדרום, או, אפיסטמולוגית, זהו מוסד אקדמי דרומי? ספיר מבקשת לתפוס את עצמה כמכללה דרומית. מה המשמעות של תפיסה זו? האם תפיסה זו מאפשרת השתלבות ׳נורמטיבית׳ בעולם האקדמי, או מציגה עמדה רדיקאלית ביחס לאקדמיה?

מנחים מתדיינים:
ד״ר מוטי גיגי, ראש ביה״ס לתקשורת
גב׳ שני שושן, ראש אגף השיווק ויחסי הציבור