סמינר 03

חשיפה לדרום יחסי הגומלין בין מצוינות אקדמית ואימפקט חברתי