סמינר 02

ממשקים פנימיים וחיצוניים אקדמיה בעולם הדיגיטל

 • יום ראשון 21.2.2021

  האוניברסיטה הפתוחה
  • 08:45—09:00
   • התחברות
  • 09:15—10:45
   • האוניברסיטה הפתוחה: אתגרי צמיחה והתפתחות בעולם המשתנה

    פרופ׳ מימי אייזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

    • פרופ' גיא מירון, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים
  • 10:45—11:00
   • הפסקה
  • 11:00—11:45
   • מדיניות הדיגיטל במל״ג: מ־MOOCS לאסטרטגייה מוסדית
  • 11:45—12:15
   • הערכה מחודשת: עיצוב תהליכי הערכה פוסט קורונה

    פרופ׳ אופיר מינץ-מנור, דיקאן לימודים, ספרות עברית

    • ד״ר מיכל בן-שאול, מנהלת המחלקה להוראה וללמידה
  • 12:15—12:30
   • הפסקה
  • 12:30—13:15
   • הערכה מחודשת | דיון בחדרים
  • 13:15—13:45
   • סיום
 • יום שני 22.2.202

  אוניברסיטת תל אביב, המוזיאון לטבע ורחבי הקמפוס
  • 08:30—09:00
   • התכנסות
  • 09:00—10:30
   • מפגש עם נמ״ר אוניברסיטת ת״א: אסטרטגיית צמיחה, אתגרים, כיווני התמודדות

    פרופ׳ אריאל פורת, נשיא
    האוניברסיטה

    • פרופ׳ מארק שטייף, רקטור
    • מר גדי פרנק, מנכ״ל
  • 10:30—11:00
   • הפסקה
  • 11:00—12:30
   • רב מימדיות ומגוון בפקולטה למדעי החיים פתיחה:

    פרופ׳ עבדלסלאם עזאם, דיקן הפקולטה

    • מר איתי מנחם, ראש מנהל הפקולטה

    סיור: הגן הבוטני והזאולוגי | מרכז בלבטניק לפיתוח

    תרופות / MRI — מרכז שטראוס לדימות מגנטית

  • 12:30—13:00
   • ספרייה: הדור הבא

    סיור בספריית מדעי החברה ושיחה עם המנהלת גב׳ שלומית פרי

  • 13:00—14:00
   • הפסקת צהריים
  • 14:00—15:45
   • תרגיל חקר — אוניברסיטת תל אביב מימוש הפוטנציאל והעושר המצוי בחיבורים פתיחה:

    פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת
    מרכז סגול לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ

    עבודה בקבוצות סביב תימות: אינטר־דיציפלינריות | מרחב פיסי כהזדמנות | איגום משאבים | מינהלה — אקדמיה | פנים וחוץ — אוניברסיטה בקהילה

  • 15:45—16:00
   • הפסקה
  • 16:00—17:30
   • תרגיל חקר — המשך עבודה בקבוצות
 • יום שלישי 23.2.202

  אוניברסיטת תל אביב, המוזיאון לטבע
  • 08:30—09:00
   • התכנסות
  • 09:00—10:00
   • סיכום תרגיל החקר

    פרופ׳ אריאל פורת,
    נשיא האוניברסיטה

    • מר גדי פרנק, מנכ״ל
  • 10:00—10:15
   • הפסקה
  • 10:15—11:30
   • קהילה לומדת ומנהיגות: הקשבה

    יואב ותני

  • 11:30—11:45
   • הפסקה
  • 11:45—12:45
   • השכלה גבוהה בהקשר כלכלי וחברתי: עבר, הווה, עתיד

    פרופ׳ מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב

  • 12:45—13:45
   • הפסקת צהריים
  • 13:45—14:30
   • המוזיאון לטבע כמודל המשלב את כל תפקידי האקדמיה

    פרופ׳ תמר דיין, היזמית ויו״ר המוזיאון

  • 14:30—15:30
   • סיור במוזיאון

    מר אלון ספן, מנהל מוזיאון הטבע

  • 15:30—15:45
   • הפסקה
  • 15:45—17:00
   • סיכום ברמה האישית, המוסדית והקבוצתית

    תני ויואב