סמינר 02

ממשקים פנימיים וחיצוניים אקדמיה בעולם הדיגיטל

ברוכים הבאים לסמינר השני של מובילים באקדמיה

הסמינר בן שלושת הימים יתקיים במתכונת היברידית הן בתצורתו והן ברמת התכנים. בחלקו הראשון של הסמינר נעסוק באתגר שמציבה הסביבה הדיגיטלית המשתנה, על כל היבטיה, בפני מערכת ההשכלה הגבוהה. בהתבסס (גם) על הניסיון העשיר של שנת הקורונה ננסה לבחון את ההשפעה על תפקידי ההוראה מפרספקטיבות שונות: טכנולוגיות, מתודולוגיות, מבניות, תרבותיות ואנושיות. בחלקו השני של הסמינר נעסוק בהיבטים של גיוון והפוטנציאל המצוי בחיבורים ושיתופי פעולה. במסגרת סיורים, הרצאות ותרגיל  חקר שנקיים בנושא, ננסה למקד את האתגר המנהיגותי המצוי במתח שבין ההזדמנות והחשיבות לבין המורכבות הרבה במימוש הלכה למעשה. בין לבין נמשיך להעמיק את העיסוק במנהיגות והובלה ונחדד פרקטיקות של למידה רפלקטיבית והקשבה.

את היום הראשון של הסמינר המתקיים בזום נפתח במפגש עם האוניברסיטה הפתוחה. בתחילתו תציג הנשיאה, פרופ׳ מימי אייזנשטדט, בצרוף המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים והדיקאנים, את המוסד עצמו, מאפייניו הייחודיים, חלק מהישגיו ואתגריו. הרצאה זו תכלול ככל האפשר גם הצצה ״מאחורי הקלעים״ באולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה ובמרכז הלוגיסטי העצום של האו״פ.

לאחר הפסקה קצרה תציג גב׳ קתרין תריה, מ״מ ממונה תחום חדשנות בהוראה באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות של המל״ג, את המדיניות והתפיסה החדשה שהתגבשה לתמיכה באתגרים שמציבה הדיגיטציה על מערכת ההשכלה הגבוהה. זאת תוך מיקוד במעבר מתמיכה בקורסים מקוונים (MOOC'S) לתמיכה באסטרטגיה כלל מוסדית להעצמה דיגיטלית. כהמשך לכך יוביל אופיר חברנו, בשיתוף עם ד״ר מיכל בן-שאול מנהלת מחלקת הוראה ולמידה, שיח פתוח על הדילמות השונות המצויות בהערכה ומשוב. נמשיך באותו נושא לאחר ההפסקה בקבוצות קטנות בשיתוף עם עמיתים ועמיתות מהאוניברסיטה הפתוחה. את תוצרי הקבוצות נציג במליאה ונסכם את יום הלמידה הראשון.

את יומו השני של הסמינר נקיים במפגש פיסי באוניברסיטת תל אביב. את הבוקר נפתח בשיחה עם נשיא האוניברסיטה, פרופ׳ אריאל פורת, רקטור האוניברסיטה, פרופ׳ מרק שטייף, ומנכ״ל האוניברסיטה, גדי פרנק בשיחה על הזדמנויות ואתגרים בהובלת הצמיחה של אוניברסיטת תל אביב. לאחר השיחה בשיתוף עם חברנו עבד, נתוודע למאפייניה הייחודים של הפקולטה למדעי החיים, אותם גם ננסה לחוות במסגרת סיורים בשלושה מתוך מרכזיה השונים. בשתי קבוצות נסייר בגן הזיאולוגי והבוטני המתחדש ובספריית מדעי החברה.

לאחר ארוחת הצהריים נחקור יחד, ובסיוע מובילי דעה רלוונטיים מאוניברסיטת תל אביב, את  ההזדמנות והאתגר של מיצוי ומינוף הפוטנציאל הטמון בגיוון דרך חיבורים ושיתופי פעולה. כפתיחה, תציג חברתנו גלית בקצרה את בית הספר למדעי המח, כבית ספר יחיד חוצה פקולטות. לאחר מכן נתחלק לחמש קבוצות אשר תעסוקנה כל אחת בהיבט אחר של הגיוון ומיצוי העוצמה שבחיבורים: אינטרדיסציפלינריות, רב־מגזריות, המרחב הפיסי, איגום וניהול המשאבים, המפגש בין המרחב הפנימי למרחב החיצוני הסובב.

את היום השלישי נפתח במוזיאון לטבע, כשנשוחח עם צוות הנמ״ר על חלק מהתובנות שעלו במפגשים השונים. לאחר מכן ניקח פסק זמן לעיסוק פנימי שלנו כקבוצה בהזמנה להתבוננות על אופני ההקשבה והלמידה שלנו כקהילה לומדת וכמובילים. את הסמינר נמשיך במפגש עם פרופ׳ מנואל טרכטנברג, לשעבר יו״ר הות״ת, שישוחח איתנו על מערכת ההשכלה הגבוהה מתוך ראייתו המקרו כלכלית וחברתית המדגישה את האחריות החברתית הנדרשת ואולי נגזרת, מהרצון לשמר את ליבת העשייה המחקרית.

לפני הפסקת הצהריים, נחשף בהובלתה של פרופ׳ תמר דיין, למוזיאון לטבע שהוקם לא מכבר באוניברסיטת תל אביב. נתוודע דרכו לתשוקה אקדמית שחיברה בין יצירת פלטפורמה להמשך פיתוח וצמיחה מחקרית לבין הרצון להנגיש את הידע הרחב לציבור. כל זאת בתוך מודל עסקי־חברתי שמקיים את עצמו. לאחר ההרצאה נסייר במוזיאון בהובלת חברנו אלון. את החלק האחרון של הסמינר נקדיש לעיבוד וחיבור הלמידה משלושת הימים לסוגיות של הובלה ומנהיגות בפרספקטיבה אישית, קבוצתית ומוסדית.

מאחלים הנאה, עניין וערך
צוות התכנית