כנס הרשת השלישי 2022 – תחרות ושותפות

מולי צפריר, סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע, אוניברסיטת חיפה, מסביר בהרצאה שנתן בכנס הרשת – תחרות ושותפות 2022, על תאגיד מחב"א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי) שהקימו האוניברסיטאות בישראל. בהרצאה מבהיר צפריר מה היתרונות שמייצר מחב"א לגופים המתחרים שבחרו לשתף פעולה לטובת הקמתו.

מולי צפריר הרצאה כנס רשת 2022. מחבא