כנס הרשת השלישי 2022 – תחרות ושותפות

בתהליך ההקמה של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת באר שבע היו מעורבים גורמים רבים. שלושה מעמיתי התוכנית שהיו חלק בהקמה סיפרו על כך בהרצאה שנתנו בכנס הרשת 2022 שעסק בקואופטציה. פרופ' סיגל אברמוביץ, רמ״ח מדעי כדור הארץ והסביבה ופרופ׳ גבריאל למקוף, דיקן הפקולטה למדעי הטבע, נתנו את נקודת המבט של החוקרים וחברי הסגל האקדמי ויוסי רוקני, משנה למנכ״ל ורא״ג תכנון, תקצוב וכלכלה, הבהיר את נקודת המבט של ההנהלה.