כנס המנהיגות השנתי – מנהיגות מובילת שינוי

יום ראשון —< 16:30 —< כפר המכביה.

16:30 התכנסות וכיבוד
17:00 פתיחה וברכות נציגי מל״ג—ות״ת, ור״ה וור״מ
17:20 עקרונות להובלת שינוי
0 18:0 למידה ממקרי בוחן של הובלת שינוי במוסדות השונים —
שולחנות עגולים
19:15 איסוף תובנות ורעיונות
19:45 טקס הענקת תעודות לעמיתי ועמיתות מחזור ד׳ של התכנית
20:00 קוקטייל ארוחת ערב