כנס המנהיגות השנתי – מנהיגות מובילת שינוי

רשימת הדוברים בשולחנות העגולים.

  1. "One Technion": הדרך ממערכת מבוזרת לשפה משותפת – פרופ' אורי סיון, נשיא הטכניון
  2. "תנועת מלקחיים": יצירת מערך של תמריצים ואילוצים ליצירת שינוי – פרופ' מארק שטייף, רקטור אוניברסיטת תל אביב
  3. "אבו-שוקרי המקורי": כשחברי סגל מרגישים בעלות על המהלך, אפשר לקדם אותו – פרופ' דני חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון
  4. "הזורעים בדמעה": מעבר לניהול כלכלי עצמאי ומבוזר – פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן
  5. "אסור לבזבז משבר טוב": משבר הקורונה כהזדמנות לגיבוש אסטרטגיית הוראה חדשנית – פרופ' תמר רז נחום, כימאית תאורטית, רקטורית מכללת עזריאלי לשעבר
  6. "Shadow IT": ממערך מחשוב מבוזר למערכת מנוהלת באופן מרכזי – מולי צפריר ראש אגף מחשוב ומערכות מידע אוניברסיטת חיפה
  7. שאלת רשות": עיצוב מחודש של רשות המחקר כמנוף לקידום המחקר האקדמי במכללה – פרופ' שוש שהרבני, מכללת עמק יזרעאל
  8. "מהגנה להתקפה": שיפור השירות למתעניינים בלימודים באמצעות מערך רישום אקטיבי – עמית ניצן, מנהל אגף רישום ומנהל תלמידים, אוניברסיטת תל אביב
  9. "המהפכה התעשייתית": שכלול ופיתוח מארג קשרי הגומלין בין האוניברסיטה לתעשייה מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל, האוניברסיטה העברית.
  10. "ראוי להערכה": פיתוח תשתיות ויכולות להערכת איכות פנימית במוסדות האקדמיים IQA -ד"ר ורדה בן שאול, מ"מ מנכ"ל מל"ג-ות"ת