כנס המנהיגות השנתי – מנהיגות מובילת שינוי

כמדי שנה, בדצמבר, מקיימת תכנית מובילים באקדמיה, מייסודה של המל״ג ות״ת וקרן רוטשילד, את הכנס השנתי לפיתוח מנהיגות והובלה בהשכלה הגבוהה אליו מוזמנות ומוזמנים בכירות ובכירים מהמערך אקדמי והמנהלי כאחד. בכנס הנוכחי שנערך בשיתוף עם ור״ה וור״ם , תחת הכותרת של ״מנהיגות מובילת שינוי״, בחרנו להאיר את הזרקור על תפקידה האינהרנטי של המנהיגות להוביל תהליכי שינוי והשתנות. זאת במטרה להבטיח את יכולתה של מערכת ההשכלה הגבוהה להיות רלבנטית ומוסיפת ערך בעולם משתנה.
וינסטון צ׳רצ׳יל אמר ש״להשתפר משמע להשתנות, להיות מושלם משמע להשתנות לעיתים קרובות״, אך איך עושים זאת? איך מניעים לכיוונים חדשים במערכת שבה ״חופש אקדמי” הוא עקרון מרכזי? איך מובילים שינוי במערכת
קהילתית ומבוזרת המעודדת בבסיסה יזמות ועצמאות? איך רותמים שותפים ומניעים לכיוונים חדשים כשהסמכות והכח, גם אם קיימים, אינם מספקים לחלוטין? כיצד מבטיחים שהמערכת תמשיך לשנות ולהשתנות?
כל השאלות הללו יידונו בהיבטים שונים במסגרת הכנס תוך ניסיון לחקור את הקשר שבין תפקידה האינהרנטי של המנהיגות להוביל שינויים ובין הקונטקסט הייחודי של ההשכלה הגבוהה ברמה האנושית והמערכתית.
בחלקו הראשון של הכנס, לאחר ברכות של השותפים השונים , מל״ג ות״ת, קרן רוטשילד, ור״ה וור״ם ננסה להמשיג עקרונות מרכזיים בהובלת שינוי ולשתף ברעיונות ודגשים ביחס לאופן שבו ניתן לממשם בהינתן האתגרים והמאפיינים הייחודיים של המערכת . לאחר מכן נתחלק לדיונים בשולחנות עגולים (בחלל המליאה ובחדרים סמוכי). בכל שולחן יוצג ויידון מקרה שבו הובל שינוי במוסד, על־ידי מוביל.ת השינוי, יוצגו המטרות אותן רצו להשיג; לאור איזה חזון פעלו; ועם איזה אתגר ניסו להתמודד; אילו מהלכים ננקטו בפועל; ובעיקר — כיצד פעלו לגיוס ורתימה של בעלי העניין השונים? האם וכיצד יושם השינוי, ואם לא הוטמע, מדוע?
עם סיום הקבוצות נאסף שוב במליאה לשיתוף קצר ביחס לעקרונות שנלמדו ונסיים בחלוקת תעודות למחזור הרביעי של מובילים באקדמיה שזה עתה סיים את התכנית השנתית ומצטרף לפעילות הרשת.

מאחלים ענין והנאה,
צוות מובילים באקדמיה