אקדמיה עם הפנים לצפון

26.11.2020 כנסים ואירועים

תרגיל החקר עסק בשאלת נוכחותה של מערכת ההשכלה הגבוהה באזור צפון הארץ.

משתתפי התוכנית, אשר מכהנים כיום בתפקידי מפתח ניהוליים במערכת האקדמית בישראל, יצאו לחקור את השאלה שלהלן ואת האפשרויות השונות, על שלל השפעותיהן, באמצעות מפגש עם דמויות מובילות מתחומי האקדמיה, החינוך, התעשייה, הרשויות המקומיות, הסטודנטים ותושבי היישובים השונים באזור.

המפגש החוקר עם השטח בחן סוגיות כגון: חלוקת משאבי מחקר בין גופים וחוקרים שונים, השפעת האקדמיה על האזור והפיתוח הקהילתי, הקשר בין אקדמיה ותעשייה, הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית הפריפריה הגיאוגרפית, אופייה של אוניברסיטת העתיד ועוד. בסיום תהליך המחקר והלמידה, גיבשו משתתפי התוכנית מסמך המלצות אסטרטגי, אשר יונח על שולחן העבודה של המועצה להשכלה גבוהה.