שיחה עם פרופ' מנואל טרכטנברג

25.11.2021 מאזינים באקדמיה

תני כ״ץ בשיחה עם פרופ׳ מנואל טרכטנברג