שיחה עם בכירי האוניברסיטה העברית

26.07.2022 מאזינים באקדמיה

מאזינים לאקדמיה פודקסט בנושא מנהיגות – תני כ"ץ בשיחה עם פרופ' אשר כהן נשיא האוניברסיטה העברית, מר ישי פרנקל מנכ"ל האוניברסיטה ופרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה, על מנהיגות אקדמית ועל האתגר המתמשך של יצירת שותפות וחיבורים בין הסגל המנהלי לסגל האקדמי בכל שכבות הניהול.