סיכום פעילות רשת מובילים באקדמיה לשנת 2021

28.01.2022 עדכונים

רשת העמיתים והעמיתות של מובילים באקדמיה מסכמת שנת פעילות פורייה ועשירה.

2021 רשת מובילים במספרים