סדנת כניסה לתפקיד דיקאן

30.03.2023 עדכונים

תהליך כניסה לתפקיד של דיקאן הינו אירוע בעל חשיבות רבה הן לפקולטה והן לדיקאן עצמו.

לתהליך הכניסה לתפקיד ניהולי בכיר במערך האקדמי תהיה השפעה מכוננת על היכולת של הנכנס/ת לתפקיד, להביא לידי ביטוי ניסיון אישי, על כל יכולותיו וערכיו, ולבנות במשותף עם הצוות המוביל תמונת עתיד ולהוביל למימושה.
באנלוגיה לאדריכלות, תהליך הכניסה לתפקיד מעצב את המסד עליו מוקם המבנה כולו. לאור מרכזיותו של התהליך, ישנה חשיבות רבה להבנייתו ולתכנונו באופן מדויק ופרטני.

אנחנו במובילים באקדמיה מאמינים שתהליך הכניסה לתפקיד דיקאן הינו אירוע מנהיגותי. המנהיג, דיקאן הפקולטה, הוא זה שניצב בפני האתגר להוביל מערכת שהאיזון בה הופר לכדי יצירה של חזון משותף,
תוך בנייה מחדש של מערך הציפיות, הייחוסים והזהות האישית והקולקטיבית.

תוך תנועה בין הצבעה על חזון לפתרון בעיות ביומיום, בין הובלה להכלה, בין תוכן לתהליך, מתמצב הדיקאן החדש בסוף הכניסה לתפקיד כמנהיג. על מנת למצב את עצמו כמנהיג הוא נדרש להתמודד עם דילמות רבות, הבסיסית שבהם נעוצה במפגש שבין התמקמות ללמידה. בעוד שהתמקמות נחוצה כדי לבסס את האמון והאשראי של השותפים, נדרשת הלמידה כדי לבסס את הכיוון הנכון אליו הולכים ולתרגמו לתוכנית פעולה. בעוד שפעולות של התמקמות מחייבות את הדיקאן להציג את ניסיונו, להבליט את כישוריו, לקבל החלטות ולפעול, מחייבת הלמידה הרבה הקשבה, תצפית ובנייה הדרגתית של המידע הנחוץ לקבלת החלטות שקולות.

סדנת כניסה לתפקיד דיקאן של תכנית מובילים באקדמיה נועדה בדיוק בכדי לענות על הצרכים הללו. במסגרת הסדנה יזקקו הדיקאנים הנכנסים את יכולותיהם וערכיהם, יגבשו תמונת עתיד לפקולטה ויבנו את תהליך הלמידה שלהם במקביל לתהליך ההתמקמות המנהיגותי שלהם.