משולחן השותפים- כנס מקוון יחסי אקדמיה – פריפריה

18.02.2021 כנסים ואירועים

מוסדות להשכלה גבוהה נתפסים לעיתים כמגדל שן המרוחק מהפריפריה מבחינה גיאוגרפית אנושית ותרבותית.

האקדמיה מצידה מנסה להתגבר על ריחוק זה באמצעות תוכניות הנגשה מיוחדות פתיחת מוסדות אקדמיים (בעיקר מכללות) בפריפריה, תוכניות גיוון שונות וכו'.

ב10/3/21 יתקיים כנס מקוון – מצ"ב SAVE THE DATE.