כנס מקוון יחסי אקדמיה — פריפריה

18.02.2021 משולחן השותפים

מוסדות להשכלה גבוהה נתפסים לעיתים כמגדל שן המרוחק מהפריפריה מבחינה גיאוגרפית אנושית ותרבותית. האקדמיה מצידה מנסה להתגבר על ריחוק זה באמצעות תוכניות הנגשה מיוחדות פתיחת מוסדות אקדמיים (בעיקר מכללות) בפריפריה, תוכניות גיוון שונות וכו׳.

ב־10/3/21 יתקיים כנס מקוון. להרשמה לכנס: bashaar

תכנית כנס אקדמיה פריפריה 10.3