מובילים.ות בתקופת משבר הקורונה — ירון חריטן

19.02.2021 מוביל.ה באקדמיה

ירון חריטן
אוניברסיטת אריאל
רשת מובילים באקדמיה

תיאור תפקידך בשגרה:

משנה למנכ״ל ומנהל אגף למינהל ומשאבי אנוש.

תיאור הפעילות בקצרה לאור משבר הקורונה:

בעקבות משבר הקורונה נוצרו אתגרים רבים והעיקריים שבהם:

  1. קבלת החלטות באופן מהיר בתקופת אי וודאות וחוסר בהנחיות.
  2. מעבר להוראה מקוונת בטווח של ימים בודדים והכשרת המרצים לכך.
  3. צמצום כוח העבודה ב־70% באופן שלא יפגע בלכידות העובדים המאפיינת את המוסד.
  4. שמירה על תקשורת ברורה אמינה ותמציתית עם המרצים , העובדים המנהליים והסטודנטים.

מה רתם אותך לפעילות בנושא הקורונה:

מיד עם תחילת האירועים מוניתי ע״י נמ״ר להוביל את הערכות המוסד להשפעת קורונה. אני ראיתי ורואה בזה אתגר אישי לעצב את הפעילות שלנו בתקופה ייחודית ומטלטלת כל כך.

מה הנושא שהנך מנסה לקדם?

הפעילות שלי באה לידי ביטוי בכל אחד מהאתגרים שהזכרתי לעיל. בשלב ראשון ריכזנו מאמץ לטובת המעבר ללימודים מקוונים ובמקביל החלטנו בתהליכים של הורדת כוח האדם ל־30%. תהליך זה הינו אירוע מכונן בתוך יחסי העבודה הקיימים ונדרשת מערכת של חיזוק קשרי האמון בין המוסד לעובדיו לחצייה משותפת של אתגרי קורונה. לשם כך בנינו תוכנית שנקראת ״כולנו יחד גם שכל אחד לחוד“ המייצרת מעטפת סיוע וערבות הדדית בין כלל העובדים במוסד.

במידה ומקיימים שיתופי פעולה תוך / בין מוסדיים / בין לאומיים כיצד הצלחת לייצר אותם?

לעמידה באתגרים לעיל לא ניתן היה להצליח ללא גיוס ושילוב הכוחות. לדוגמא:

  1. מעבר לסמסטר מקוון דרש רתימה של כל ראשי המחלקות האקדמיות, הדיקנים והרקטור יחד עם המזכירות האקדמית ויחידת המחשוב.
  2. מהלך של צמצום כח האדם תוך שמירה על המחוברות הארגונית דרש שיח ברור וישיר עם העובדים, עם הועד ועם ההסתדרות הלאומית.
  3. לטובת לימודי הנדסה חתמנו הסכם מידי עם חברת ״גול“ שמתמחה בתרגולים מקוונים ופתחנו ערוץ נוסף לסטודנטים.
  4. גייסנו את בי״ס לתקשורת לצילום מרצים המעוניינים בכך.

משפט על התגייסות / תפקיד האקדמיה בזמן חרום:

אירוע ״הקורונה“ הינו אירוע ייחודי. ככל שנדע למקסם את ההזדמנויות שנוצרו ולא נשוב לנקודת הפתיחה כך ייטב.

סרטון המציג את התמודדות בשנה האחרונה: ״מאפס ל־100 במאה שעות“