סיכום הכנס המקוון שהתקיים החודש The Chronicle Higher Education

11.04.2021 עדכונים מהעולם

 

החודש התקיים כנס מקוון בנושא "אתחול מחדש של מוסדות ההשכלה הגבוהה לאחר הקורונה", של The Chronicle of Higher Education, מגזין מוביל בשדה ההשכלה הגבוהה.

הכנס נמשך שלושה ימים ובחן את השינויים המתרחשים במוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב בעקבות נגיף הקורונה, שהביא איתו למערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב ובכלל, אתגרים רבים, כמו גם הזדמנויות חד-פעמיות.

הכנס עסק בשאלת ההובלה והמנהיגות במציאות משתנה, בהסתגלות והתמקצעות בהוראה מקוונת ובסיוע ותמיכה בסטודנטיות.ים בכלל ובסטודנטיות.ם פריפריאליים בפרט.

היום הראשון עסק בניהול מוסד משתנה והתמקד בחשיבותו של סוכן השינוי בתהליך הובלת מכללה או אוניברסיטה. היום השני עסק שאלת האחריות של המוסדות האקדמיים למצב הסטודנטים שלהם פוסט המגיפה. היום השלישי והאחרון עסק בשאלת התפתחותה של ההוראה המקוונת, דרכים לשיפורה, כמו גם לטיוב הלמידה בכיתה.

לצפייה במושבים השונים מוזמנות.ים למאגר הידע שלנו.

ManagingTransformedInstitution_Pearson_articlecollection (1)
NextGenTeachingLearning_Microsoft_articlecollection (1)
ReimaginingStudentExperience_Workday_articlecollection (1)